Stb. 2012, 7 Deskundigheid financiële instellingen

Wet van 22-12-2011, Stb. 2012, 7

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking tussen de toezichthouders in het kader van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets

—Regelingen met betrekking tot de deskundigheid van dagelijks beleidsbepalers en van commissarissen in financiële ondernemingen worden veranderd. Geregeld wordt dat de (huidige) in de Wft en de Wtt neergelegde deskundigheidseis wordt vervangen door een geschiktheidseis. Zittende commissarissen van de vier grootste banken en de vier grootste verzekeraars met zetel in Nederland zullen binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet getoetst moeten worden op geschiktheid. Daarnaast wordt geregeld dat in de Wft opgenomen voorschriften met betrekking tot de samenwerking tussen de Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het kader van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets van beleidsbepalers en commissarissen te wijzigen en uit te breiden. Dit met het oog op het versterken van die samenwerking.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 18-1-2012, Stb. 2012, 23

Besluit van 18 januari 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking tussen de toezichthouders in het kader van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets (Stb. 2012, 7)

—Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.