Stb. 2016, 203 De Politieacademie

Wet van 25-05-2016, Stb. 2016, 203

Wet tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel

—Bij de totstandkoming van de Politiewet 2012 is er voor gekozen de opname van het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie (Politieacademie) in het nieuwe politiebestel op een later moment te laten plaatsvinden. Dat gebeurt met deze wet. Het doel van deze wet is het borgen van de kwaliteit van het politieonderwijs en de onderzoeks- en kennisfunctie in het nieuwe politiebestel, met behoud van de onafhankelijke positie van de Politieacademie. De Politieacademie blijft een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. Haar onafhankelijke positie is nodig voor het behoud van de civiele diploma-erkenning, de aansluiting op het regulier onderwijs en daarmee de borging van de kwaliteit van het politieonderwijs. Het college van bestuur van de Politieacademie wordt vervangen door een directeur. Deze wordt bijgestaan door een plaatsvervanger. In het nieuwe model is de directeur van de Politieacademie een zelfstandig bestuursorgaan. De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (hierna: de Kaderwet) is van toepassing, met uitzondering van enkele artikelen. Bij amendement is aan het oorspronkelijke voorstel toegevoegd dat de Politieacademie naast de directeur en de plaatsvervanger ook een onafhankelijke raad van advies van de Politieacademie heeft die de directeur gevraagd of uit eigen beweging kan adviseren over de taakuitvoering.

De taken van de Politieacademie zijn het verzorgen van het politieonderwijs, de examinering en het ten behoeve van de politie (en in sommige gevallen de Koninklijke marechaussee) en de politietaak, verzorgen van de onderzoeks- en kennisfunctie (wettelijke taken). In het vervullen van de wettelijke taken ligt het bestaansrecht van de Politieacademie. De korpschef is de primaire behoeftesteller en afnemer van het politieonderwijs van de Politieacademie. Jaarlijks geeft de korpschef in de behoeftestelling aan wat er aan politieonderwijs nodig is. De korpschef is in het nieuwe model de werkgever van het personeel dat werkzaamheden verricht ten behoeve van de Politieacademie. Daartoe komen alle medewerkers van de Politieacademie, met uitzondering van de directeur en plaatsvervanger, in dienst van de politie.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 17-11-2016, Stb. 2016, 439

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (Stb. 2016, 203)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-01-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.