Stb. 2012, 8 De Nederlandsche Bank en AFM

Wet van 22-12-2011, Stb. 2012, 8

Wet tot wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het versterken van de governance bij de toezichthouders op de financiële markten (Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten)

—De wet is allereerst gericht op versterking van de interne governance van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Daartoe worden onder meer de wettelijke taken van de raad van commissarissen (RvC) van DNB en de raad van toezicht (RvT) van de AFM uitgebreid, wordt het aantal mogelijke herbenoemingen binnen de directie van DNB en het bestuur van de AFM beperkt en worden profielschetsen, functieprofielen en een betrouwbaarheid- en geschiktheidtoets voor de directieleden en bestuurders en leden van de RvC en RvT van DNB respectievelijk de AFM ingevoerd. Daarnaast bevat de wet bepalingen die de interventiemogelijkheden van de Minister van Financiën ten aanzien van de toezichthouders uitbreiden. Het gaat hier om de bevoegdheid beleidsregels te stellen met betrekking tot de uitoefening van het financieel toezicht door DNB en de AFM alsmede de bevoegdheid om randvoorwaarden te stellen aan de begroting van DNB en de AFM bij de uitvoering van de Wet op het financieel toezicht.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 31-1-2012, Stb. 2012, 48

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten

—De Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten treedt in werking met ingang van 16 februari 2012.
 

Besluit van 20-6-2012, Stb. 2012, 289

—De wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen (Stb. 2012, 8) treedt, met uitzondering van de artikelen IV, V en Va, in werking met ingang van 1 juli 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.