Stb. 2013, 588 Curatele- en bewindregister

Besluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 588

Besluit tot aanwijzing van Raad voor de rechtspraak als het orgaan dat het curatele- en bewindregister houdt en tot intrekking van het besluit curateleregister

—Op grond van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (Stb. 2013, 414) bepaalt artikel 1:391, eerste lid, BW dat door een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen orgaan een openbaar register wordt gehouden, waarin rechtsfeiten worden aangetekend die betrekking hebben op curatele en op bewind als bedoeld in titel 19. In de toelichting bij de tweede nota van wijziging is het voornemen geuit om de Raad voor de rechtspraak als houder van het curatele- en bewindregister aan te wijzen. Tevens is aangekondigd dat het Besluit curateleregister kan worden ingetrokken. Dit besluit voorziet in die wijzigingen.

Inwerkingtreding 1 januari 2014.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.