Stb. 2010, 742 Criteria evaluatie publieke omroepen

Besluit van 14-10-2010, Stb. 2010, 742

Besluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met onder meer de vaststelling van de criteria voor de evaluatie van de landelijke publieke media-instellingen

—Dit besluit bevat enkele uitvoeringsvoorschriften die voortvloeien uit de wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de erkenning en de financiering van de publieke omroep (Erkenningswet). Het gaat in de eerste plaats om de criteria op basis waarvan de afzonderlijke landelijke publieke media-instellingen worden geëvalueerd door de vijfjaarlijkse evaluatiecommissie. De grondslag voor de vaststelling van de criteria vormt artikel 2.188, eerste lid, van de Mediawet 2008. Dit besluit formuleert onder meer criteria voor de evaluatie. De formulering sluit direct aan bij inhoudelijke eisen in de wet. De wet stelt de kaders voor erkenning en functioneren van media-instellingen, dus moet ook de evaluatie van hun prestaties binnen die kaders vallen. De wettelijke opdracht van de evaluatiecommissie is in elk geval te rapporteren over de wijze waarop de publieke taak is uitgevoerd, zowel door de publieke media-instellingen gezamenlijk als door de media-instellingen afzonderlijk.
De evaluatie is in de eerste plaats onderdeel van de doorlopende verantwoording van de publieke omroep tegenover de bevolking. In de tweede plaats kan de evaluatie aanleiding zijn voor verbeteringen van de organisatie en het beleid van de publieke omroep (als geheel en de instellingen afzonderlijk) en van het overheidsbeleid. Door de Erkenningswet heeft de evaluatie een derde functie gekregen. Geregeld is dat de uitkomst meeweegt bij de erkenning van omroepverenigingen. De koppeling van de evaluatie aan de erkenning van omroepverenigingen past in een totaalpakket van maatregelen om de pluriformiteit van de publieke omroep te versterken en versnippering van publieke middelen te bestrijden. Nieuwkomers (met een voorlopige erkenning) worden bij de evaluatie in het bijzonder beoordeeld op hun daadwerkelijk gerealiseerde toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande omroepen.

Inwerkingtreding gedeeltelijk met terugwerkende kracht tot en met 1-9-2010, gedeeltelijk op 1-1-2011 respectievelijk 16-7-2011.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.