Stb. 2010, 135 Crisis- en herstelwet

Wet van 18-3-2010: Stb. 2010, 135 en Stb. 2010, 136
Inwerkingtredingsbesluit van 24 maart: Stb. 2010, 137

Wet met regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten

—Een specifiek probleem in het ruimtelijk domein wordt gevormd door de complexiteit en de stroperigheid van besluitvorming, die ervoor zorgen dat urgente projecten vertragen. De uitzonderlijke en dringende economische situatie rechtvaardigt nu een ongewone aanpak, ook op het gebied van wet- en regelgeving. De kern van de Crisis- en herstelwet is dat met snelle en zorgvuldige procedures doelgericht wordt gewerkt aan werkgelegenheid en duurzaamheid. Door met de stofkam door alle projecten en wet- en regelgeving te gaan is een serie wenselijke wetswijzigingen naar voren gekomen. Gezamenlijk vormen deze een substantieel pakket, waarmee een voor de economie betekenisvol aantal projecten kan worden versneld, juridische risico's worden verminderd en snellere besluitvorming wordt bevorderd. De Crisis- en herstelwet omvat twee categorieën maatregelen:

  1. tijdelijke maatregelen voor afgebakende lijsten met projecten en bevoegdheden;
  2. wijzigingen van bijzondere wetten.

In Hoofdstuk 1 staan tijdelijke maatregelen voor (vooralsnog) 58 projecten met betrekking tot duurzame energie, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling en kustverdediging, en voor 20 categorieën van ruimtelijke en infrastructurele besluiten.
Hoofdstuk 2 bevat bijzondere voorzieningen, zoals de mogelijkheid om bij wijze van experiment milieuontwikkelingsgebieden aan te wijzen, waar tijdelijk van milieuwetgeving kan worden afgeweken, de mogelijkheid om bij wijze van experiment ten behoeve van innovatieve ontwikkelingen af te wijken van wetgeving op het gebied van wonen, milieu en ruimtelijke ordening en een verruiming van de mogelijkheden voor complexgewijze renovatie van huurwoningen. Voor de hoofdstukken 1 en 2 geldt dat de maatregelen ingaan per 1 januari 2010 en op 1 januari 2014 vervallen.
Hoofdstuk 3 bevat wetswijzigingen die gelden voor alle projecten in het ruimtelijke domein. Deze wijzigingen behouden hun werking ook na 1 januari 2014.

Inwerkingtreding 31 maart 2010 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010, m.u.v. art. 3.6 en die met terugwerkende kracht tot en met 1-7-2008 resp. 15-6-2009 in werking traden.
De wet vervalt op 1-1-2014, met uitzonderingen.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.