Stb. 2009, 530 Consumentenrechten in de luchtvaart

Wet van 26-11-2009, Stb. 2009, 530

Wet tot wijziging van de Wet luchtvaart ter uitvoering van EG-verordeningen inzake consumentenrechten in de burgerluchtvaart

—Verordening (EG) nr. 261/2004, Verordening (EG) nr. 1107/2006 en hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 2111/2005 regelen een aantal consumentenrechten voor luchtreizigers. Het betreft onder meer rechten op compensatie en of bijstand bij instapweigeringen, langdurige vertragingen of annuleringen van reizen, rechten op bijstand aan gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit en rechten op informatie omtrent de identiteit van luchtvaartmaatschappijen waarmee gereisd wordt. Op grond van de verordeningen moeten de lidstaten voorzieningen treffen ter handhaving van deze consumentenrechten. In de implementatie van Verordening (EG) nr. 261/2004 is in eerste instantie bij Wet van 5 juli 2006 (Stb. 359) voorzien, terwijl bij Wet van 22 mei 2008 (Stb. 193) nationale voorzieningen zijn opgenomen ter implementatie van Verordening (EG) nr. 1107/2006 en hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 2111/2005. In de onderhavige wet zijn echter, mede op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, extra mogelijkheden opgenomen ter handhaving van de verordeningen, omdat de effectuering van de bovengenoemde rechten een uitgebreider handhavingsinstrumentarium blijkt te vergen dan het voorheen beschikbare. Het instrument van de bestuurlijke boete wordt nu ingezet naast de bestaande bestuurlijke sanctie van bestuursdwang c.q. last onder dwangsom. Dit instrument impliceert een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom door de overtreder.

Inwerkingtreding 16-12-2009.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.