Stb. 2011, 246 Consumentenkrediet

Wet van 19-5-2011, Stb. 2011, 246

Wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66)

—Deze wet strekt tot gedeeltelijke implementatie van richtlijn 2008/48/ EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten. Daartoe wordt een nieuwe titel 7.2A inzake consumentenkredietovereenkomsten in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) ingevoegd. Voorts worden de Wet op het Consumentenkrediet en de Wet op het financieel toezicht (Wft) gewijzigd.
Consumenten die geld willen lenen, worden beter beschermd. Het betreft aanvullende regels voor reclame over geldleningen en klanten dienen vóór het sluiten van de kredietovereenkomst de nodige informatie over de kredietvoorwaarden en de kosten te ontvangen. Ook wordt de beoordeling van de kredietwaardigheid aangescherpt. Daarnaast staat precies in de wet wat een kredietovereenkomst inhoudt en welke rechten en plichten consumenten hebben. De richtlijn, die grotendeels uitgaat van volledige harmonisatie, beoogt ten eerste de goede werking van de interne markt. De Europese wetgever heeft bij de totstandkoming van de richtlijn als uitgangspunt gehanteerd dat communautaire voorschriften worden geïntroduceerd die voldoende inspelen op de ontwikkelingen op de interne markt betreffende nieuwe kredietvormen en zodoende toekomstgericht zijn en een bijdrage leveren aan een modern consumentenkrediet. Ten tweede wil de richtlijn de consument bescherming bieden bij het sluiten van kredietovereenkomsten en het vrije verkeer van kredietaanbiedingen voor zowel kredietgevers als kredietnemers optimaal laten functioneren. Door de harmonisatie mogen de lidstaten de consument niet een hoger niveau van consumentenbescherming toekennen dan in de richtlijn is bepaald en zal de wetgeving van de lidstaten na implementatie van de richtlijn op het door de richtlijn gecoördineerde gebied, niet (meer) uiteenlopen.

Inwerkingtreding 25 mei 2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.