Stb. 2017, 503 Concentratietoezicht

Besluit van 13-12-2017, Stb. 2017, 503

Besluit houdende wijziging van het Besluit van 6 december 2007, houdende tijdelijke verruiming van het toepassingsbereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen (Stb. 2007, 518) in verband met een verlenging van het besluit en de reikwijdte van het concentratietoezicht op aanbieders van maatschappelijke ondersteuning

—Ondernemingen die een concentratie tot stand willen brengen moeten hun voornemen melden bij de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De drempels waarboven ondernemingen voorgenomen concentraties bij de NMa moeten melden worden aangeduid als ‘omzetdrempels’. Op grond van artikel 29, derde lid, van de Mededingingswet is het mogelijk bij algemene maatregel van bestuur de wettelijke omzetdrempels voor concentraties van bepaalde categorieën van ondernemingen voor een bepaalde termijn te verlagen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door met ingang van 1 januari 2008 de omzetdrempels voor concentraties tussen ondernemingen die zorg verlenen voor een periode van vijf jaar te verlagen. Met dit besluit wordt de looptijd van de verlaging van de omzetdrempels voor de tweede keer met vijf jaar verlengd, nu tot 1 januari 2023.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2018.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.