Stb. 2019, 195 COA Bibob toetsingsorgaan

Besluit van 17-05-2019, Stb. 2019, 195

Besluit tot wijziging van het Besluit Bibob in verband met het opnemen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers als bevoegd toetsingsorgaan en enkele andere aanpassingen

—Dit besluit strekt, naast enkele technische aanpassingen, tot toevoeging van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de lijst van rechtspersonen met een overheidstaak die bevoegd zijn de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) toe te passen bij overheidsopdrachten en vastgoedtransacties. Het COA is op grond van artikel 3, eerste lid, onder a, van de Wet Centraal orgaan opvang asielzoekers belast met de materiële en immateriële opvang van asielzoekers en houdt opvanglocaties in stand. Het COA is een rechtspersoon met een overheidstaak waarvan het bestuur een zelfstandig bestuursorgaan is. Mede gelet op de fluctuerende behoefte aan opvanglocaties koopt en verkoopt, dan wel huurt en verhuurt, het COA met enige regelmaat vastgoed. Het COA treedt dan in een bestuurlijke rol op in vastgoedtransacties. Om te voorkomen dat het COA bij de uitoefening van deze wettelijke taak ongewild criminele activiteiten faciliteert, is het van belang dat het COA andere partijen bij een vastgoedtransactie door middel van een Bibob-onderzoek kan screenen. Om het COA bevoegd te maken een Bibob-onderzoek te verrichten naar andere partijen in een vastgoedtransactie dient het COA te worden toegevoegd aan de bijlage bij het Besluit Bibob. Dit besluit strekt daartoe.

Inwerkingtreding met ingang van 05-06-2019.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.