Stb. 2015, 360 CO2-opslag in zee

Wet van 25 juni 2014, Stb. 2015, 360

Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES in verband met de uitvoering van de op 30 oktober 2009 tot stand gekomen wijziging van artikel 6 van het op 7 november 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van de verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.3(4) (Trb. 2011, 72)

—Deze wet geeft uitvoering aan de hierboven genoemde wijziging van artikel 6 van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972. Het aanvankelijke wetsvoorstel vergezelde het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van de wijziging van artikel 6 van het Protocol (zie inmiddels Stb. 2014, 312). Op grond van het oude art. 6 van het Protocol was het verboden afval en andere stoffen, waaronder CO2, voor het storten of verbranden op zee te exporteren. De wijziging van art. 6 van het Protocol heeft deze export onder bepaalde voorwaarden mogelijk gemaakt, namelijk ten behoeve van de opslag van CO2 in de zeebodem, als dit afkomstig is van afvang (CCS: carbon capture storage).

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Klik hier voor de Kamerstukken 33 907

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.