Stb. 2019, 427 CIZ blijft zbo

Wet van 30-10-2019, Stb. 2019, 427

Wet tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies van rechts­persoonlijk­heid van het CIZ

—Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een zelfstandig bestuurs­orgaan (zbo) en heeft eigen rechts­persoonlijk­heid. Bij de inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat het CIZ op termijn zijn rechts­persoonlijk­heid zou gaan verliezen. In art. 11.3.5 van de Wlz is bepaald dat het CIZ zijn rechts­persoonlijk­heid verliest op het moment dat de Wet normalisering rechts­positie ambtenaren (Wnra) in werking treedt. Anno 2019 is de rechts­vorm en zijn de voor- en nadelen ervan op het vlak van besturing, bedrijfsvoering en kosten opnieuw en meer diepgaand bekeken. Daaruit blijkt dat de transitie­kosten, de structureel hogere personeels­kosten en extra belasting die een transitie op de organisatie zou leggen, niet opwegen tegen de beperkte toename van de sturings­mogelijkheden. Om die reden acht de regering het niet langer wenselijk de eigen rechts­persoonlijk­heid van het CIZ op te heffen en de uitvoerings­organisatie onderdeel van het Ministerie van VWS te maken. Met deze wet wordt de Wlz daarmee in overeen­stemming gebracht.


Inwerkingtreding

Artikel I, onderdeel A, treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wnra in werking treedt (01-01-2020).

Artikel I, onderdeel B, treedt in werking met ingang van 27-11-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.