Stb. 2016, 374 Civiel gebruik explosieven

Wet van 05-10-2016, Stb. 2016, 374

 Wet tot wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van Richtlijn nr. 2014/28/EU van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (PbEU 2014, L 96)

—Deze wet heeft tot doel de nieuwe Europese richtlijn over explosieven voor civiel gebruik (Richtlijn 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (PbEU 2014, L 96) te implementeren. Met deze explosieven worden springstoffen bedoeld die bijvoorbeeld gebruikt worden bij de winning van olie en gas, het reinigen van verbrandingsovens of het slopen van gebouwen. De nieuwe richtlijn houdt geen wijziging van beleid in, maar behelst hoofdzakelijk een andere ordening van bepalingen dan die van haar voorganger (Richtlijn 93/15/EEG) en een meer uitgewerkte, geharmoniseerde beschrijving van de verantwoordelijkheden van de bedrijven (en werknemers van die bedrijven) die de explosieven produceren, importeren, distribueren en gebruiken. De richtlijn regelt verder in meer detail het proces waarmee wordt vastgesteld of een explosief voldoet aan de essentiële veiligheidseisen (conformiteitsbeoordeling).


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.