Stb. 2010, 2 Centralisatie Raden voor rechtsbijstand

Wet van 17-12-2009, Stb. 2010, 2

Wet tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand

—De aanpassing voorziet in de samenvoeging van de huidige vijf afzonderlijke raden voor rechtsbijstand in één raad voor rechtsbijstand, gevestigd te Utrecht. De nieuwe raad heeft vestigingen in de hoofdsteden van de vijf ressorten van de gerechtshoven en zonodig op andere plaatsen. De nieuwe raad voor rechtsbijstand heeft eigen rechtspersoonlijkheid en kent twee organen: een bestuur en een raad van advies. Aan het hoofd van de raad staat het bestuur. Alle taken van de raad worden door het bestuur uitgevoerd. Het bestuur vertegenwoordigt de raad in en buiten rechte. De raad van advies ziet toe op de algemene gang van zaken in de raad. De Wrb wordt tevens aangepast aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 14-6-2010, Stb. 2010, 234

Besluit tot aanpassing van enige algemene maatregelen van bestuur aan de Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand (Stb. 2010, 2) alsmede vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van die wet.

—De wet treedt op 1-7-2010 in werking.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.