Stb. 2013, 98 Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen

Besluit van van 8-03-2013, Stb. 2013, 98

Besluit tot wijziging van het Subsidiebesluit particuliere justitiële jeugdinrichtingen in verband met onder andere een wijziging in de vaststelling van de exploitatiesubsidie

—Deze wijziging strekt er met name toe om voor de exploitatiesubsidie te differentiëren naar gelang het gaat om een operationele capaciteit, reservecapaciteit of een buitengebruikstelling. Deze differentiatie maakt het mogelijk om bij de subsidiering adequaat te reageren op veranderingen in de instroom van strafrechtelijke jeugdigen in de justitiële jeugdinrichtingen en daarmee op wijzigingen in de capaciteitsbehoefte. Thans is al geruime tijd sprake van een daling in capaciteitsbehoefte, als gevolg van een daling van het aantal opgelegde vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen. Om de verminderde behoefte aan capaciteit te kunnen opvangen, is een deel van de capaciteit van de justitiële jeugdinrichtingen aangewezen als reservecapaciteit. Voorts voegt deze wijziging een hardheidsclausule toe.

Inwerkingtreding m.i.v. 20-03-2013, deels met terugwerkende kracht tot 01-01-2013 en deels tot 01-01-2005.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.