Stb. 2012, 582 Buitenlandse vliegvelden in Nederland

Wet van 8-11-2012, Stb. 2012, 582

Wet tot wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied.

—De regelgeving voor Schiphol kent rond Schiphol een beperkingengebied, dat betrekking heeft op de geluidbelasting, de externe veiligheid en de vliegveiligheid. De nieuwe regels inzake andere burgerluchthavens en militaire luchthavens kennen eveneens een dergelijk beperkingengebied. Deze wet strekt ertoe ook voor de planologische gevolgen van buitenlandse luchthavens op Nederlands grondgebied te werken met een beperkingengebied, waarvoor overeenkomstige regels gelden als voor luchthavens in Nederland. Beoogd wordt eenheid in de regels voor (de nabije omgeving van) luchthavens te bewerkstelligen, en zo tevens een basis in de Nederlandse wetgeving te creëren om beperkingen te stellen voor het gebruik van de grond nabij een luchthaven, zowel uit hoofde van geluid als externe veiligheid en vliegveiligheid. Met het oog hierop voorziet deze wet in het invoegen in de Wet luchtvaart van een titel 8A.6 over de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied. Wat buitenlandse luchthavens betreft, is er thans alleen een dergelijke basis voor beperkingen in verband met geluid.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 6-12-2012, Stb. 2012, 644

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 8 november 2012 tot wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (Stb. 2012, 582)

—De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.