Stb. 2019, 513 Bronbelasting 2021

Wet van 18-12-2019, Stb. 2019, 513

Wet tot invoering van een bron­belasting op renten en royalty’s (Wet bron­belasting 2021)

Deze wet is onderdeel van het pakket Belasting­plan 2020. Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt als toegangs­poort naar laag­belastende jurisdicties en om het risico van belasting­ontwijking door het verschuiven van de (Nederlandse) belasting­grondslag naar laag­belastende jurisdicties te verkleinen, voert het kabinet per 2021 een conditionele bron­belasting (bron­belasting) in op rente- en royalty­betalingen naar laag­belastende jurisdicties en in misbruik­situaties.

Kort gezegd zal deze bron­belasting van toepassing zijn bij een rente of royalty­betaling door een in Nederland gevestigd lichaam aan een in een laag­belastende jurisdictie gevestigd gelieerd lichaam en in misbruik­situaties. Met deze stap neemt het kabinet afscheid van het uitgangs­punt dat Nederland geen bron­belasting heft op uitgaande rente- en royalty­betalingen. Daarbij heeft het kabinet een balans gezocht tussen het bestrijden van belasting­ontwijking enerzijds en het ten behoeve van het investerings­klimaat niet onnodig belemmeren van kapitaal­stromen anderzijds. Voor de toepassing van de bron­belasting is reële aanwezigheid in Nederland niet relevant. Verder kan tussen de voorgestelde bron­belasting en de aftrek­beperkingen in de vpb samenloop optreden. Gezien het anti­misbruik­karakter van de bron­belasting is geen uitzondering gemaakt in de bron­belasting voor gevallen waarin tevens een aftrek­beperking van toepassing is.


Inwerkingtreding

De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2020 waarbij m.b.t. enkele onderdelen afwijkende inwerking­tredings­momenten zijn bepaald, dan wel terug­werkende kracht  toegekend.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.