Stb. 2011, 525 Bovenwettelijke uitkering

Besluit van 27-10-2011, Stb. 2011, 525

Besluit tot wijziging van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk en wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, Ambtenarenreglement Staten-Generaal en Reglement Dienst Buitenlandse Zaken in verband met het aanpassen van de uitkeringsduur van de bovenwettelijke uitkering

—Dit besluit strekt ertoe de afspraken over de aanpassing van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk (BWWW) uit de overeenkomst loopbaanondersteuning, arbeidsmarkt, aanpassing BWWW en sociaal flankerend beleid 2008–2012 vast te leggen in regelgeving. Gelet op de verkorting van de duur van WW-uitkeringen en het voorkomen van werkloosheid, zoals beoogd in het sociaal flankerend beleid 2008–2012, wordt met het onderhavige besluit de duur van de bovenwettelijke WW-uitkering verkort in combinatie met een substantiële periode van inkomenszekerheid, die gelegenheid biedt om ander werk te vinden.

Inwerkingtreding 1-1-2012.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.