Stb. 2012, 467 Bijstand fraudecontroles EC

Wet van 27-9-2012, Stb. 2012, 467

Wet (27-09-2012) op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse

¯Verordening 2185/96 is een zogenoemde horizontale regeling die ertoe strekt fraude en andere onregelmatigheden te voorkomen en te bestrijden op alle gebieden van de uitgaven van de EU en de ontvangsten waardoor de financiële belangen van de EU worden of kunnen worden geschaad. In deze wet is de wettelijke grondslag voor het verlenen van bijstand aan de Europese Commissie opgenomen alsmede de aanwijzing van de minister die verantwoordelijk is voor de verlening van de bijstand. Daarnaast worden bevoegdheden en verplichtingen geregeld in het kader van uit te voeren controles en verificaties ter plaatse op basis van Verordening 2185/96. Marktdeelnemers zijn verplicht desgevraagd alle medewerking te verlenen aan de Europese Commissie en aan een aangewezen functionaris bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden in het kader van Verordening 2185/96 en deze wet. Zo zijn marktdeelnemers bijvoorbeeld verplicht aan de Europese Commissie of aan een aangewezen functionaris toegang te verlenen tot lokalen, terreinen, vervoermiddelen en andere plaatsen voor zakelijk gebruik, alsmede tot alle voor een controle en verificatie ter plaatse relevante gegevens en documenten, ongeacht de dragers waarop die gegevens zich bevinden.

Inwerkingtreding m.i.v. 16-10-2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.