Stb. 2019, 25 Betalingsverkeer banken met niet-EU-landen

Wet van 12-12-2019, Stb. 2019, 25

Wet tot wijziging van de Faillissementswet met betrekking tot de rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in derde-landen

Deze wet strekt tot verbetering van de positie van Nederlandse banken die deelnemen aan betalings- en effectenafwikkelingssystemen in landen buiten de Europese Unie. Op dit moment kunnen zij niet garanderen dat overboekingsopdrachten die zij invoeren in een systeem in een derde land niet zullen worden teruggedraaid in geval van een faillissement van de bank die overboeking heeft verricht. Als gevolg van deze wet kunnen zij dat wel. Uitvoering wordt gegeven aan een optie in de Finaliteitsrichtlijn (Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelsystemen (PbEG 1998, L 166)) om de richtlijn toe te passen op binnenlandse instellingen die deelnemen aan betalingssystemen in derde landen. In de bepalingen in de Faillissementswet waarin de Finaliteits­richtlijn is geïmplementeerd wordt:

  • de definitie van ‘systeem’ zodanig uitgebreid dat onder die regeling ook betalings- en effecten­afwikkel­systemen vallen in landen buiten de EU met adequaat toezicht;
  • de uitzondering op de terugwerkende kracht van een faillissement uitgebreid tot alle overboekingsopdrachten, ongeacht of zij zijn ingevoerd in een betalings- en effecten­afwikkel­systeem in de zin van de wet.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 13-02-2019, Stb. 2019, 86

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 december 2018 tot wijziging van de Faillissementswet met betrekking tot de rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en afwikkelsystemen in derde-landen (Stb. 2019, 25)

De wet treedt in werking met ingang van 07-03-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.