Stb. 2012, 647 Betalingsachterstand

Wet van 13-12-2012, Stb. 2012, 647

Wet tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/ EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L 48/1)

—Richtlijn nr. 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L 48/1) vervangt Richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handels-transacties (PbEG L 200/35). In deze wet, ter uitvoering van de nieuwe richtlijn, worden schuldeisers aanvullende instrumenten aangereikt om betalingsachterstand tegen te gaan. Er is hierbij bijzondere aandacht voor de positie van het MKB.
De belangrijkste, aanvullende instrumenten ter bestrijding van betalingsachterstand die in de richtlijn zijn opgenomen, betreffen:

  • a. een minimumvergoeding van € 40 voor invorderingskosten;
  • b. een maximumbetaaltermijn voor overheidsinstanties van in beginsel 30 dagen;
  • c. een maximumbetaaltermijn voor handelstransacties tussen ondernemingen van in beginsel 60 dagen;
  • d. een maximum verificatieperiode van in beginsel 30 dagen;
  • e. een verhoging van de wettelijke handelsrente met 1 procentpunt;
  • f. het stellen van grenzen aan de contractsvrijheid met de introductie van een regeling van kennelijk onbillijke contractbepalingen en kennelijk onbillijke praktijken.
     

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 21-12-2012, Stb. 2013, 9

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 13 december 2012 (Stb. 2012, 647) tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L 48/1).

—De wet treedt in werking met ingang van 16 maart 2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.