Stb. 2016, 273 Bestuurskracht onderwijs

Wet van 15-06-2016, Stb. 2016, 273 

Wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

—Goed onderwijs vereist goed bestuur. Incidenten hebben echter het vertrouwen in en de legitimiteit van het huidige besturingsmodel onder druk gezet. Daarom bevat deze wet een reeks wijzigingen van onderwijswetten ten behoeve van versterking van de bestuurskracht in het onderwijs. Samenvattend gaat het om de volgende aanpassingen:

  • a. De wet introduceert allereerst enkele voorschriften die de positie van bestuurders van onderwijsinstellingen raken.
  • b. Enkele maatregelen moeten het interne en externe toezicht beter toerusten.
  • c. De wet versterkt op een aantal punten de positie van de medezeggenschapsraad van scholen die vallen onder de Wet medezeggenschap op scholen.
  • d. De wet brengt in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) tot uitdrukking dat de belangrijkste taak van de opleidingscommissies is, te adviseren over de kwaliteit van de opleiding. Dus niet zozeer, zoals nu nog uit de wettekst volgt, over vaststelling en wijziging van de onderwijs- en examenregeling.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 25-08-2016, Stb. 2016, 327

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 15 juni 2016 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen (Stb. 2016, 273)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-01-2017, m.u.v. artikel V, onderdelen 01A, D, Ia en J die in werking treden m.i.v. 01-09-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.