Stb. 2010, 167 Bestrijding drugshandel Caribisch gebied

Rijkswet van 20-2-2010 Stb. 2010, 167

Rijkswet tot goedkeuring en uitvoering van het op 10 april 2003 te San José totstandgekomen Verdrag inzake samenwerking bij de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen over zee en door de lucht in het Caribisch gebied (Trb. 2003, 82 en Trb. 2004, 54)

—De Caribische regio is een belangrijk centrum voor doorvoer van drugs vanuit Latijns-Amerika naar de Verenigde Staten van Amerika en Europa. Nauwere samenwerking tussen de Verenigde Staten, Europa en landen in de Caribische regio is om deze redenen van belang. In het Caribisch gebied nopen geografische omstandigheden en de (beperkte) beschikbaarheid van operationele middelen van de landen in de regio tot een vernieuwende aanpak van de maritieme en aeronautische drugsbestrijding.

Het Verdrag dat uitvoering geeft aan artikel 17 van het VN-verdrag tegen sluikhandel, schept nieuwe mogelijkheden om in de Caribische regio gezamenlijk doelmatiger en slagvaardiger te kunnen optreden tegen drugstransporten zowel over zee als door de lucht. Het Verdrag voorziet in juridische kaders en vernieuwende grondslagen voor een regionale aanpak, zowel op het operationele niveau als in het strafvorderlijke vervolgtraject. Het Verdrag biedt aan partijen een keuze uit diverse opties voor de mate waarin operationele en justitiële samenwerking gestalte krijgt. Het belang van het Verdrag voor het Koninkrijk der Nederlanden is dat het Verdrag mogelijkheden biedt tot versterking van de internationale samenwerking die voor het Koninkrijk van belang is in het kader van haar verantwoordelijkheid voor de externe verdediging en de buitenlandse betrekkingen van de Nederlandse Antillen en Aruba. In die hoedanigheid vervult het Koninkrijk een rol in het leveren van een bijdrage aan de veiligheid en stabiliteit van de Caribische regio, meer in het bijzonder ten behoeve van de twee bovengenoemde landen. Een van de belangrijkste instrumenten voor de uitvoering van het Verdrag zal zijn de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba. In de afgelopen jaren is de samenwerking met Kustwachtorganisaties van andere landen in de Caribische regio met name op het gebied van drugsbestrijding gegroeid. Het Verdrag maakt het mogelijk deze samenwerking van een internationaal-rechtelijke grondslag te voorzien en daarmee de doelmatigheid en effectiviteit van het optreden van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba verder te optimaliseren.

Inwerkingtreding 30-4-2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.