Stb. 2019, 268 Besluit wapens en munitie

Besluit van 15-07-2019, Stb. 2019, 268

Besluit ter implementatie van de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens PbEU 2017, L 137/22) (Besluit wapens en munitie)

—De Richtlijn is voor een deel geïmplementeerd door de wet tot wijziging van de Wet wapens en munitie (Stb. 2019, 267). Dit besluit strekt tot uitwerking van een aantal grondslagen die ter uitvoering van de richtlijn in de wet zijn opgenomen. Het voorziet daartoe in regels betreffende:

  • de voorwaarden voor erkenning als museum of verzamelaar van wapens;
  • wanneer lidmaatschap van een vereniging voorwaardelijk is voor een wapenverlof;
  • de eisen die aan het beheer van wapens bij een schietvereniging worden gesteld;
  • verdachte transacties rond de verwerving van munitie;
  • het begrip redelijk belang uit artikel 28 Wwm;
  • de gegevens die de korpschef moet registreren over wapens.

Inwerkingtreding met ingang van 23-07-2019.


Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.