Stb. 2015, 408 Besluit versterking positie ouders kinderopvang

Besluit van 29-10-2015, Stb. 2015, 408

Besluit tot wijziging van het Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in verband met de wettelijke plicht van de houder tot aansluiting bij de geschillencommissie en de openbaarmaking van gegevens uit onherroepelijke handhavingsbesluiten

—Doel van de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen (Stb. 2015, nr. 177) is om de instrumenten te versterken voor ouders waarmee zij hun stem kunnen laten horen naar de houders van kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. Met dit besluit wordt uitwerking gegeven aan enkele onderdelen van deze wet. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • het vermelden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) bij de gegevens van de desbetreffende houder of deze houder wel of niet is aangesloten bij de geschillencommissie;
  • het vermelden in het LRKP van de in de wet bepaalde gegevens uit onherroepelijke handhavingsbesluiten bij de gegevens van de desbetreffende houders.

Inwerkingtreding op het tijdstip waarop de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen in werking treedt.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 10-12-2015, Stb. 2015, 517

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen (Stb. 2015, 177)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-01-2016, nadat artikel 36 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Stb. 2015, 407) in werking is getreden.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.