Stb. 2019, 88 Besluit verordening geldmarktfondsen

Besluit van 15-02-2019, Stb. 2019, 88

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen (PbEU 2017, L 169) (Besluit implementatie verordening geldmarktfondsen)

—De verordening geldmarktfondsen beoogt de risico’s die samenhangen met de activiteiten van geldmarktfondsen te beperken en het niveau van beleggersbescherming te verhogen. Dit besluit wijzigt het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten. De wijzigingen van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten hebben tot doel de AFM aan te wijzen als bevoegde autoriteit voor wat betreft de verordening geldmarktfondsen met uitzondering van stresstesten. DNB wordt aangewezen als de bevoegde autoriteit voor stresstesten met betrekking tot de artikelen 28 en 37, tweede lid, onderdeel c. Als gevolg hiervan kunnen de AFM respectievelijk DNB handhavend optreden indien artikelen van de verordening worden overtreden. In dit kader wordt in de bijlagen van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten bepaald voor welke artikelen uit de verordening geldmarktfondsen de AFM respectievelijk DNB bij overtreding daarvan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete kan opleggen.

Inwerkingtreding met ingang van 09-03-2019.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.