Stb. 2018, 133 Besluit vergoeding affectieschade

Besluit van 20-04-2018, Stb. 2018, 133

Besluit tot vaststelling van bedragen voor nadeel van naasten dat niet in vermogensschade bestaat (Besluit vergoeding affectieschade)

—De wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen (Stb. 2018, 132) is op 10 april 2018 door de Eerste Kamer aanvaard en zal op 1 januari 2019 in werking treden. De omvang van de vergoeding tot affectieschade is vastgesteld in dit besluit. In de bedragen is enige differentiatie aangebracht. Ze variëren tussen de € 12.500 en de € 20.000. Weliswaar laat het leed waar het hier om gaat zich niet in geld uitdrukken, dat doet er volgens de regering niet aan af dat indien eenmaal een recht op vergoeding van affectieschade is erkend, de omvang van de vergoeding de aard van het geleden verdriet op enige wijze moet reflecteren. De bedragen verschillen in de eerste plaats al naar gelang er sprake is van ernstig en blijvend letsel of overlijden. Uit onderzoek naar affectieschade blijkt dat dit een onderscheid is dat in de hoogte van de vergoeding tot uitdrukking moet komen. Voorts wordt onderscheid gemaakt in de aard van de relatie. Ten slotte is het bedrag hoger vastgesteld indien het overlijden of het ernstige en blijvende letsel door een misdrijf is veroorzaakt.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 14-09-2018, Stb. 2018, 339

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 april 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen (Stb. 2018, 132) en van het Besluit vergoeding affectieschade (Stb. 2018, 133)

De wet en het besluit treden in werking met ingang van 01-01-2019.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.