Stb. 2014, 547 Besluit rookverbod

Besluit van 11-12-2014, Stb. 2014, 547

Besluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten en van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten

Met deze wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten en van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten worden beide besluiten aangepast aan de Tabakswet zoals die luidt na inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Tabakswet ter verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca. Het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten bevatte de uitzondering op het rookverbod voor zelfstandigen zonder personeel die een kleine horecagelegenheid exploiteren. Deze uitzondering komt met de bovengenoemde wijziging van de Tabakswet te vervallen. In verband daarmee en gelet op het arrest van de Hoge Raad vervalt artikel 1 en wordt artikel 3 aangepast. De citeertitel van het besluit wordt gewijzigd in Besluit rookverbod omdat die titel beter aansluit bij de inhoud van het gewijzigde besluit.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-01-2015. 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.