Stb. 2013, 117 Besluit regelingen SVB

Besluit van 28-03-2013, Stb. 2013, 117

Besluit tot aanpassing van diverse besluiten in verband met de Wet vereenvoudiging regelingen SVB

—Door het verdwijnen van de halfwezenuitkering (die wordt geïntegreerd in de nabestaandenuitkering) als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging regelingen SVB, worden het Besluit regels export uitkeringen, Besluit tegemoetkoming ANW-er en het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten gewijzigd. Zo zijn alle bepalingen aangepast waarin van het bestaan van de halfwezenuitkering wordt uitgegaan. Het besluit dat dit regelt treedt grotendeels op 1 april 2013 in werking. Het besluit bevat tevens wijzigingen van het Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders en het Besluit gelijkstelling van wonen buiten het rijk met wonen binnen het rijk. Deze wijzigingen, die het gevolg zijn van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, treden op 30 maart 2013 in werking.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.