Stb. 2014, 434 Besluit recht op informatie

Besluit van 18-11-2014, Stb. 2014, 434

Besluit houdende regels inzake de schriftelijke mededeling van rechten ten behoeve van aangehouden verdachten (Besluit mededeling van rechten in strafzaken)

—De richtlijn is geïmplementeerd in het in met name het ingevoegde artikel 27c Sv. Artikel 27c, derde lid, Sv bepaalt dat een verdachte die is aangehouden onverwijld na zijn aanhouding doch in ieder geval voorafgaand aan zijn eerste verhoor schriftelijk mededeling wordt gedaan van de rechten, bedoeld in de onderdelen a tot en met g. Onderdeel g verwijst naar de rechten genoemd in het onderhavige besluit. De reden om een deel van de rechten niet in artikel 27c, derde lid, Sv zelf aan te wijzen, maar in dit besluit heeft louter een wetstechnische reden. De in dit besluit aangewezen rechten zijn namelijk anders dan de rechten die in artikel 27c, derde lid, Sv zijn genoemd – in het Nederlandse recht niet op het niveau van de wet geregeld.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-01-2015.

 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.