Stb. 2017, 94 Besluit permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen

Besluit van 14-03-2017, Stb. 2017, 94

Besluit tot wijziging van het Kiesbesluit en het Besluit raadgevend referendum in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen)

—Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd de procedures, die gelden voor Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen, te vereenvoudigen. Hiertoe is de Kieswet gewijzigd (Stb. 2017, 93). Deze wetswijziging strekt ertoe de wettelijke voorgeschreven registratie bij elke verkiezing te vervangen door een eenmalige verplichting tot registreren. De in het kiezersregister opgenomen personen krijgen voor elke verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, van de leden van het Europees Parlement en bij elk landelijk referendum op grond van de Wet raadgevend referendum stembescheiden toegestuurd om aan de betreffende verkiezing(en) deel te kunnen nemen. De invoering van dat register brengt enkele wijzigingen aan in de Kieswet. Een aantal van deze wijzigingen noopt tot aanpassing van het Kiesbesluit en het Besluit raadgevend referendum waartoe dit besluit strekt. Het betreft bepalingen over het verzoek tot registratie, het besluit op dat verzoek en de motivering van een weigering en over een verzoek tot wijziging van de registratie.

Inwerkingtreding met ingang van 01-04-2017.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.