Stb. 2012, 568 Besluit op het notarisambt

Besluit van 27-09-2012, Stb. 2012, 459

Besluit (27-09-2012) houdende regels ter uitvoering van de Wet op het notarisambt (Besluit op het notarisambt)

—Aanleiding voor het besluit is een wijziging van de Wet op het notarisambt (Stb. 2011, 470). Een aantal onderwerpen uit de wet moet nader worden geregeld bij AmvB. Het gaat om het register voor het notariaat, de Commissie toegang notariaat en de invordering van de tuchtrechtelijke boete. Het register voor het notariaat bevat gegevens over notarissen en kandidaat-notarissen. In het besluit is bepaald welke gegevens worden opgenomen en wie het register mag inzien. Ook was een aanpassing van de regeling met betrekking tot de kamers van toezicht noodzakelijk aangezien deze worden vervangen door de Kamers voor het notariaat. In het nieuwe besluit is de inhoud van het Besluit beroepsvereisten kandidaat-notaris en het Besluit deeltijd notaris ongewijzigd overgenomen. Deze besluiten en het Besluit kamers van toezicht notariaat komen te vervallen.
 

Inwerkingtreding

Besluit van 14-11-2012, Stb. 2012, 568

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit op het notarisambt

—Het Besluit op het notarisambt treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.