Stb. 2018, 496 Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming, ­opsporing en vervolging

Besluit van 06-12-2018, Stb. 2018, 496 en inwerking­tredingsbesluit van 06-12-2018, Stb. 2018, 497

Besluit tot wijziging van het Besluit politiegegevens, het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoons-gegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen (Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging)

—Dit besluit geeft nadere regels ter uitwerking van het voorstel tot wijziging van de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) ter implementatie van Europese regelgeving (Richtlijn (EU) 2016/680 van 27 april 2016) over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen (Kamerstukken 34 889). Dit betreft het Besluit politiegegevens (Bpg), het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten (BpgBod’en) en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg). De belangrijkste wijzigingen van het Bpg hebben betrekking op het volgende. In de eerste plaats wordt voorgesteld enkele bepalingen in het Bpg aan te passen vanwege de aanpassing van het werkingsgebied van de Wpg. In de tweede plaats strekt het onderscheid in de richtlijn tussen de verwerking van politiegegevens door de bevoegde autoriteiten in de lidstaten van de Europese Unie en de verstrekking van persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten in derde landen tot aanpassing van de bepalingen in het Bpg met betrekking tot de verstrekking van politiegegevens aan het buitenland. In de derde plaats worden enkele onderwerpen, die in de Wpg op hoofdlijnen worden geregeld, in het voorliggende besluit uitgewerkt. Dit betreft de regels over beveiliging van de politiegegevens en de inhoud van de overeenkomst met een verwerker (artikelen 6:1a en 6:1b Bpg). De belangrijkste wijzigingen van het Bjsg hebben in de eerste plaats betrekking op dezelfde onderdelen als die van het Bpg. In de tweede plaats is het toepassingsbereik van de Wjsg uitgebreid met twee nieuwe categorieën van persoonsgegevens, met het oog op een volledige implementatie van de richtlijn. Dit betreffen de tenuitvoerleggingsgegevens en de gerechtelijke strafgegevens. De wijzigingen van het BpgBod’en zijn voornamelijk technisch van aard.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2019.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.