Stb. 2018, 147 Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Besluit van 04-05-2018, Stb. 2018, 147

Besluit houdende regels met betrekking tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroeps­pensioen­regeling ter implementatie van de richtlijn verzekerings­distributie (Besluit implementatie richtlijn verzekerings­distributie)

—Dit besluit implementeert samen met de Wet implementatie richtlijn verzekerings­distributie Richtlijn 2016/97/EU van 20 januari 2016 betreffende verzekerings­distributie (PbEU 2016, L 26). Dit besluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroeps­pensioen­regeling. De richtlijn verzekerings­distributie vervangt de richtlijn verzekeringsbemiddeling uit 2002. De richtlijn verzekerings­distributie heeft tot doel het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen zijn betrokken, het verbeteren van de bescherming van de consument en het bevorderen van een interne markt voor financiële diensten. De richtlijn verzekerings­bemiddeling had uitsluitend betrekking op bemiddelaars in verzekeringen. De richtlijn verzekerings­distributie breidt het toepassingsgebied van de richtlijn uit naar verzekeraars die direct verzekeringen aanbieden (‘direct writers’). 

Een deel van de artikelen uit de richtlijn verzekerings­distributie wordt geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht, de Wet markt­ordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroeps­pensioen­regeling door middel van de Wet implementatie richtlijn verzekerings­distributie. Dit besluit voorziet in de implementatie van de resterende artikelen uit de richtlijn verzekerings­distributie. Het gaat om onderwerpen als vak­bekwaam­heid, product­ontwikkelings­proces, informatie­verstrekking, advisering, belangen­conflicten, provisie­transparantie, informatied&sh­yocument schade­verzekeringen en aanvullende regels met betrekking tot verzekeringen met een beleggings­component.;

De richtlijn verzekerings­distributie dient op 1 juli 2018 te zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving.

Het besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet implementatie richtlijn verzekerings­distributie (Stb. 2018, 89) in werking treedt.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.