Stb. 2015, 294 Besluit implementatie Procedure- en Opvangrichtlijn

Besluit van 10-07-2015, Stb. 2015, 294

Besluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming

Dit besluit betreft voor een belangrijk deel een nadere uitwerking van de regels die met de inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Vw 2000 ter implementatie van (kort gezegd) de Procedurerichtlijn en de Opvangrichtlijn in de Vw 2000 zijn neergelegd. Het bevat nadere regels over de: invoering van de grensprocedure; aanpassingen in de bewaringsartikelen ten gevolge van de Opvangrichtlijn; omgang met medisch steunbewijs; identificatie van vreemdelingen met bijzondere procedurele waarborgen; recht op verblijf tijdens de asielprocedure en uitzonderingen hierop in geval van vliegtuigtrapaanvragen; aanwezigheid van de wettelijk vertegenwoordiger of advocaat bij het horen van een alleenstaande minderjarige vreemdeling; de nieuwe procedure voor Dublinclaimanten.

Inwerkingtreding m.i.v. 20-07-2015.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.