Stb. 2009, 352 Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden

Besluit van 6-8-2009, Stb. 2009, 352

In de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Stb. 2009, 317) is bepaald dat ter uitwerking van de artikelen 27b, tweede, vierde en vijfde lid, en 55c, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering (Sv), artikel 28, zesde lid, van de Penitentiaire beginselenwet, artikel 22, vijfde lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en artikel 33, zesde lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld. Het onderhavige Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden bevat die regels. Verder geeft dit besluit uitvoering aan artikel 17, eerste en zesde lid, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer en bevat het, als uitvloeisel van het voorgaande, een aantal wijzigingen in andere algemene maatregelen van bestuur

—Dit besluit wijst in artikel 2 de identificerende persoonsgegevens aan die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de identiteit van verdachten en veroordeelden en die in de strafrechtsketendatabank worden verwerkt. Het besluit vormt ten aanzien van dat aspect een uitwerking van artikel 27b, vierde lid, Sv, dat voorziet in de oprichting van de strafrechtsketendatabank, die de opvolger van de Verwijsindex Personen (VIP) is. De oprichting van deze databank is een van de zes maatregelen die de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen kent om de identiteit van een verdachte of veroordeelde op een deugdelijke en betrouwbare wijze te kunnen vaststellen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, m.u.v. artt. 11 en 12 onderdeel C onder 1 die op 1 september 2009 in werking traden.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 



Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.