Stb. 2015, 433 Besluit herstel en afwikkeling banken

Besluit van 16-11-2015, Stb. 2015, 433 en inwerkingtredingsbesluit van 16-11-2015, Stb. 2015, 435

Implementatiebesluit Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen

—Dit besluit bevat de implementatie van enkele onderdelen van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingenen van gedelegeerde verordening 2015/632 over de vooraf te betalen bijdragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen. Het betreft allereerst een nadere regeling voor herstelplanning en nadere regels voor overbruggingsinstellingen voor verzekeraars, banken en beleggingsondernemingen en voor entiteiten voor activa- en passivabeheer. Verder bevat dit besluit regels voor het bestuur van het nationale afwikkelingsfonds en de heffing ten behoeve van dat fonds, alsmede het verwerken van persoonsgegevens inclusief het gebruik van het burgerservicenummer. Tot slot regelt dit besluit de vaststelling van de boetecategorie van de nieuwe voorschriften in het kader van de implementatie van de richtlijn en de gedelegeerde verordening, alsmede het opleggen van de verplichting tot het bijhouden van gegevens met betrekking tot financiële contracten.

Inwerkingtreding m.i.v. 26-11-2015, m.u.v. artikel III welk artikel in werking treedt onmiddellijk nadat artikel I, onderdeel BB, van de Wijzigingswet financiële markten 2016 in werking is getreden.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.