Stb. 2017, 447 Besluit Essentiële-informatiedocumenten

Besluit van 17-11-2017, Stb. 2017, 447

Besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retail­beleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) (PbEU 2014, L 352) (Besluit implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten)

—Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo), het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en houdt verband met de implementatie van de verordening betreffende essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten. De verordening stelt regels aan verpakte beleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten die worden aangeboden of verkocht aan retailbeleggers (niet-professionele beleggers). De verordening introduceert verder voor deze producten de verplichting om een essentiële-informatiedocument (Key Investor Document of KID) op te stellen en te verstrekken aan de niet-professionele belegger. De verordening is vanaf 1 januari 2018 van toepassing.

De wijzigingen van bovengenoemde besluiten hebben betrekking op het laten vervallen van de regels die zien op de financiële bijsluiter en op het introduceren van een nieuw informatiedocument voor derdepijlerpensioenproducten.

Voor samengestelde producten zonder beleggings(opbouw)component, zoals een aflossingsvrije hypotheek gekoppeld aan een overlijdensrisicoverzekering op risicobasis, een spaarrekening eigen woning of een kapitaalverzekering, zal geen verplichting meer gelden om een informatiedocument te verstrekken. Voor deze producten is een extra informatiedocument niet meer nodig volgens het kabinet omdat de consument op andere manieren afdoende wordt geïnformeerd over de kenmerken van het product, bijvoorbeeld door middel van het Europees gestandaardiseerd informatieblad hypothecair krediet (European Standardised Information Sheet of ESIS).

Inwerkingtreding gelijktijdig met de Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten (dat is 01-01-2018, zie Stb. 2017, 448)

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.