Stb. 2010, 278 Besluit elektronisch verkeer met bestuursrechter

Besluit van 7-7-2010, Stb. 2010, 278

Besluit houdende regels inzake elektronisch verkeer met de bestuursrechter

—Dit besluit strekt tot uitvoering van de Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Stb. 2010, 173). Dit wetsvoorstel is op 1 juli 2010 in werking getreden. Het wetsvoorstel vult de Algemene wet bestuursrecht aan met een artikel 8:40a. Dit artikel bepaalt dat afdeling 2.3 Awb, inzake elektronisch verkeer met bestuursorganen, van overeenkomstige toepassing is op elektronisch verkeer met de bestuursrechter. Dit betekent, dat burgers langs elektronische weg met de bestuursrechter zullen kunnen communiceren voor zover de gerechten deze mogelijkheid openstellen.
Naar verwachting zal het vanaf 1 oktober 2010 mogelijk zijn om via een centrale website door middel van een webformulier beroep bij de bestuursrechter in te stellen, alsmede om een voorlopige voorziening te vragen. Niet lang daarna zal het ook mogelijk worden om langs deze weg hoger beroep in te stellen.
Dit besluit voorziet slechts in twee hoofdregels: de verplichting om voor het elektronisch instellen van beroep gebruik te maken van het daartoe door de rechtspraak ontwikkelde middel. Vooralsnog is dit een door de rechtspraak ontwikkeld webformulier; de verplichting om een methode van authentificatie ('elektronische handtekening') van een door de Minister van Justitie aangewezen niveau te gebruiken.

Inwerkingtreding 16-7-2010.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.