Stb. 2012, 82 Besluit DNA-verwantschapsonderzoek

Besluit van 25-2-2012, Stb. 2012, 82

Besluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit politiegegevens

—Dit besluit vormt vooral een uitwerking van de wet van 24 november 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen (Stb. 2011, 555, DNA-wet). In verband daarmee wordt het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken op een aantal punten aangepast en wordt artikel 4:2, eerste lid, onder k, van het Besluit politiegegevens aangevuld.
Met dit besluit wordt onder meer een definitie opgenomen van het begrip ‘onbekende verdachte’ en aan de hulpofficier van justitie de bevoegdheid toegekend tot het geven van een opdracht om DNA-onderzoek te doen aan celmateriaal van een onbekende verdachte. Daarnaast worden de uiterlijk waarneembare persoonskenmerken waarnaar DNAonderzoek kan worden ingesteld uitgebreid met de oogkleur. Met het oog op de nieuwe bevoegdheid van de hulpofficier van justitie is het van belang dat bepalingen die zijn toegesneden op de officier van justitie en de rechter-commissaris, ook worden afgestemd op de hulpofficier van justitie. Ook daarin voorziet het besluit. Verder worden ondermeer nadere regels gegeven over de vernietiging van DNA-profielen van niet-verdachten en wordt ruimte gecreëerd om DNA-profielen van niet-geïdentificeerde stoffelijke overschotten te vergelijken met de DNA-profielen van verdachten en veroordeelden met het oog op de vaststelling van hun identiteit. Ook worden aan de opsomming van personen van wie een DNA-profiel in de DNA-databank wordt vastgelegd, toegevoegd de personen van wie vermoed wordt dat zij vermist zijn als gevolg van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, Sv.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtreding op het tijdstip waarop de wet van 24 november 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNAonderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen (Stb. 2011, 555) in werking treedt.
 

Inwerkingtredingsbesluit van 26-3-2012, Stb. 2012, 131

Besluit houdende inwerkingtreding van de wet van 24 november 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNAonderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNAverwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen (Stb. 2011, 555)

—De wet treedt met ingang van 1 april 2012 in werking.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.