Stb. 2018, 128 Besluit beperkingen aansprakelijkheid binnenvaart

Besluit van 13-03-2018, Stb. 2018, 128

Besluit ter uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72)

—Het CLNI 2012 regelt de beperking van de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar van een binnenschip. Het CLNI 2012 is een herziening van het op 4 november 1988 tot stand gekomen Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI) (Trb. 1989, 43 en 1997, 316) (het CLNI 1988). Een van de doelen van het CLNI 2012 is verhoging van de aansprakelijkheidsgrenzen. De bedragen in het CLNI 1988 zijn in twintig jaar nooit verhoogd of geïndexeerd. Daarnaast voert het CLNI 2012 aansprakelijkheidsgrenzen in voor vorderingen wegens schade die uit het transport van gevaarlijke stoffen voortvloeit. De aansprakelijkheidsgrenzen die op grond van het CLNI 1988 gelden, zijn opgenomen in het Besluit van 29 november 1996 ter uitvoering van artikel 1065 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1996, 587). Het onderhavige besluit geeft uitvoering aan het CLNI 2012 en zorgt ervoor dat de regels in het Besluit bedragen en het Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging overeenkomen met het CLNI 2012.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 28-09-2018, Stb. 2018, 349

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 maart 2017, houdende wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72) (Stb. 2017, 161) en het Besluit van 13 maart 2018 ter uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72) (Stb. 2018, 128)

—De wet en het besluit treden in werking met ingang van 01-07-2019. 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.