Stb. 2010, 771 Bescherming belegger

Wet van 28-10-2010, Stb. 2010, 771

Wet tot wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten en het bewerkstelligen van een verdergaande vorm van dematerialisatie van effecten

—De Wet giraal effectenverkeer (Wge) strekt er onder meer toe om rechthebbenden op effecten te beschermen tegen de gevolgen van het faillissement van de bank of beleggingsonderneming waar zij deze in bewaring hebben gegeven. Daarnaast bevat zij regels voor de girale afwikkeling van effectentransacties. Deze wijziging van de Wge heeft twee hoofddoelstellingen. Tot nu toe is alleen sprake van bescherming van de belegger in geval van faillissement van de instelling ('Wge-bescherming') wanneer aan twee voorwaarden is voldaan te weten: (i) Er dient sprake te zijn van Wge-effecten, zijnde effecten waarvan het centraal instituut heeft bepaald dat zij tot een verzameldepot en een girodepot kunnen behoren. (ii) Deze Wge-effecten dienen te worden aangehouden op rekeningen van bij het centraal instituut aangesloten instellingen. De wijzigingen leiden er toe dat de bescherming wordt uitgebreid naar vrijwel alle effecten in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarnaast komt de bescherming niet alleen toe aan cliënten van bij het centraal instituut aangesloten instellingen maar ook aan cliënten van andere intermediairs.

De tweede hoofddoelstelling van de wetswijziging behelst het bewerkstelligen van een verdergaande vorm van dematerialisatie van het giraal effectenverkeer dan tot nu toe is voorzien in de Wge. De gewijzigde regeling brengt een beperkte verplichte dematerialisatie tot stand met betrekking tot effecten aan toonder. Bepaald wordt dat effecten aan toonder, zowel die zijn uitgegeven door instellingen met zetel in Nederland als door instellingen met zetel in het buitenland, nog uitsluitend door middel van verzamelbewijzen (globals) in bewaring kunnen worden gegeven bij intermediairs of het centraal instituut.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 14-12-2010, Stb. 2010, 833

De Wet van 28 oktober 2010 tot wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming van cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten en het bewerkstelligen van een verdergaande vorm van dematerialisatie van effecten (Stb. 2010, 771) is in werking getreden met ingang van 1 januari 2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.