Stb. 2015, 56 Beroepsonderwijs

Wet van 21-01-2015, Stb. 2015, 56

Wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs)

—Het doel van deze wet is het realiseren van een betere aansluiting van het opleidingenaanbod op de arbeidsmarkt en een doelmatiger spreiding van het opleidingenaanbod. Uitgangspunt daarbij is dat de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het opleidingenaanbod bij onderwijsinstellingen ligt. Van onderwijsinstellingen wordt verwacht deze verantwoordelijkheid in nauw overleg en afstemming met het (regionale) bedrijfsleven en met (nabijgelegen) onderwijsinstellingen vorm te geven. De wet voorziet in de volgende onderdelen die erop gericht zijn zelfregulering te versterken:

  • onderwijsinstellingen worden verplicht om te zorgen voor een goede, objectieve informatievoorziening aan aankomende deelnemers over relevante aspecten van de opleiding, waaronder de onderwijskwaliteit en het arbeidsmarktperspectief;
  • nog uitdrukkelijker wordt bepaald dat onderwijsinstellingen alleen opleidingen mogen aanbieden indien sprake is van voldoende arbeidsmarktperspectief na beëindiging van de opleiding;
  • in de wet is een nieuwe zorgplicht doelmatigheid opgenomen, die instellingen verplicht zich ervan te vergewissen of het verzorgen van een beroepsopleiding door de instelling, gelet op het geheel van voorzieningen op het gebied van het beroepsonderwijs, doelmatig is.

Behalve de Wet educatie en beroepsonderwijs worden ook de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES gewijzigd.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 04-06-2015, Stb. 2015, 215

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (onder meer) de artikelen I en II van de Wet van 21 januari 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs) (Stb. 2015, 56)

—De genoemde artikelen treden in werking m.i.v. 01-08-2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.