Stb. 2011, 446 Benoeming vice-president Raad van State

Stb. 2011, 446

Besluit houdende herindeling van de ministeriële taak in verband met de benoeming van de eerstvolgende vice-president van de Raad van State

—Middels dit besluit wordt de Minister van VenJ belast met de taken en bevoegdheden van Onze Minister van BZK uit hoofde van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wet op de Raad van State, betreffende de benoeming van de vice-president van de Raad van State.

Inwerkingtreding 15-10-2011, het besluit vervalt m.i.v. 1-2-2012.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.