Stb. 2015, 45 Beloningsbeleid banken

Wet van 28-01-2015, Stb. 2015, 45 en inwerkingtredingsbesluit van 28-01-2015, Stb. 2015, 46

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen)

Een beheerst beloningsbeleid levert een bijdrage aan het streven naar een duurzame en aan de burger dienstbare financiële sector waarin geen excessen voorkomen en kan eveneens bijdragen aan het overbruggen van de kloof die tussen de maatschappij en de financiële sector is ontstaan. Met deze wet introduceert het kabinet een pakket aan regels dat financiële ondernemingen verplicht tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid en dat excessieve variabele beloningen aan banden legt. De wet heeft daarnaast tot doel de reeds bestaande beloningsregelgeving voor financiële ondernemingen overzichtelijk samen te brengen, begrippen te harmoniseren en waar nodig bestaande normen aan te scherpen.

In de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen zijn onder meer de volgende onderwerpen opgenomen:

  • beheerst beloningsbeleid voor elke financiële onderneming;
  • publicatieverplichtingen ten aanzien van het beloningsbeleid;
  • maximale variabele beloning van 20% voor alle medewerkers die binnen Nederland werkzaam zijn in de financiële sector (voor medewerkers die voornamelijk buiten Nederland werkzaam zijn, kunnen alternatieve plafonds worden ingesteld);
  • verplichting voor (internationale) banken of verzekeraars om jaarlijks informatie te verstrekken aan de toezichthouder over het bonusplafond (voor zowel werknemers binnen als buiten Nederland werkzaam);
  • terugvordering en aanpassing variabele beloningen;
  • voorwaarden met betrekking tot retentievergoedingen;
  • verbod op gegarandeerde variabele beloningen;
  • verbod op variabele beloning bij staatssteun;
  • hoogte en voorwaarden voor uitkering van vertrekvergoedingen.

Inwerkingtreding m.i.v. 07-02-2015, m.u.v. artikel I, onderdeel F dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.