Stb. 2010, 122 Beloning parlementariërs

Wet van 15-3-2010, Stb. 2010, 122

Wet tot invoering van een beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers

—Er wordt een beloningsstructuur ingevoerd voor politieke ambtsdragers. Deze wet regelt in dat kader een aanpassing van de schadeloosstelling van de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de leden van het Europees Parlement. De aanpassing van de bezoldigingen van de andere politieke ambtsdragers (Stb. 2010, 72), zoals de commissarissen van de Koningin, de burgemeesters, de gedeputeerden, de wethouders, de leden van provinciale staten en de gemeenteraadsleden, vindt bij algemene maatregel van bestuur plaats (Stb. 2010, 123) op hetzelfde tijdstip als waarop deze wet in werking treedt. De essentie van de nieuwe beloningsstructuur is dat voor de hoogte van de beloning van de politieke ambtsdragers het bedrag van de bezoldiging van de ministers het ijkpunt is. Voorts introduceert het voorstel een systematiek van vaste kostenvergoedingen voor de leden van de Eerste en Tweede Kamer en van het Europees Parlement en worden nadere regels gesteld ten aanzien van terugstorting en verrekening van neveninkomsten van deze politieke ambtsdragers. De wet vloeit voort uit het 'Advies beloningsverhoudingen politieke ambtsdragers' van de Adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers (commissie Dijkstal II) dat in november 2005 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangeboden.
 

Inwerkingtreding

Het grootste gedeelte van deze wet trad in werking op 24-3-2010, een gedeelte daarvan met terugwerkende kracht. Een klein gedeelte treedt op een later, bij kb te bepalen, tijdstip in werking.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.