Stb. 2011, 496 Beleidsformatie jeugdzorg

Besluit van 6-9-2011, Stb. 2011, 496

Besluit houdende regeling van de verwerking van gegevens voor een samenhangend jeugdzorgbeleid op grond van de Wet op de jeugdzorg (Besluit beleidsinformatie jeugdzorg 2011)

—Hoofdstuk VII (artikelen 42 tot en met 46) van de Wet op de jeugdzorg bevat een kader voor het regelen van de beleidsinformatie die nodig is om te komen tot een samenhangend jeugdzorgbeleid. De beleidsinformatie over de jeugdzorg is voor de samenwerking tussen het rijk, de provincies, de stadsregio’s (zie artikel 2 van de Wet op de jeugdzorg) en de instellingen van groot belang. Ten aanzien van de beleidsinformatie is in de afgelopen jaren een aantal knelpunten gesignaleerd. Enerzijds zijn er knelpunten waardoor de betrouwbaarheid van de uitvraag onder druk komt te staan; geen eenduidig gehanteerde definities, gegevens die moeilijk uit de registratiesystemen zijn te halen, niet-gebruiksvriendelijke registratie. Anderzijds blijkt de informatie, indien beschikbaar, ook lang niet even bruikbaar te zijn. Gezien deze knelpunten is het noodzakelijk om de uitvraag van beleidsinformatie grondig te herzien.
Om het besluit op de juiste wijze uit te laten voeren is voorzien in een ministeriële regeling op grond waarvan een door Onze Ministers goed te keuren informatieprotocol kan worden vastgesteld waarin ook beleidsregels zijn opgenomen. Het informatieprotocol omvat een gedetailleerd boekwerk met daarin een Rapportageformat beleidsinformatie jeugdzorg en een Gegevenswoordenboek jeugdzorg.
In het informatieprotocol is vastgelegd op welke wijze en met welke frequentie de beleidsinformatie moet worden aangeleverd.

Inwerkingtreding op 4-11-2011, met terugwerkende kracht tot 1-1-2011.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.