Stb. 2018, 504 Belastingplan 2019

Wet van 19-12-2018, Stb. 2018, 504

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)

—Het pakket Belastingplan bestaat dit jaar uit zeven wetten. Naast het Belastingplan 2019 zijn dat de:

 • Wet bronbelasting 2020;
 • Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019;
 • Overige fiscale maatregelen 2019;
 • Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel;
 • Wet modernisering kleineondernemersregeling;
 • Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen.

Het regeerakkoord bevat een pakket maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting dat per saldo bijdraagt aan de verbetering van de koopkracht voor alle groepen en het lonender maakt om (meer) te werken. 

In onderhavige wet gaat het onder andere om:

 • het invoeren van een tweeschijvenstelsel;
 • het verhogen van de maximale algemene heffingskorting;
 • het verhogen van de maximale arbeidskorting;
 • de versnelde afbouw van het aftrektarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in aanmerking worden genomen;
 • de afbouw van het aftrektarief voor een aantal andere grondslagverminderende posten;
 • het anders vormgeven van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Wat betreft de Wet op de loonbelasting 1964 bevat de wet twee wijzigingen, te weten een verkorting van de maximale looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019 met drie jaar en een verhoging van het voor een kalenderjaar geldende plafond van de regeling voor vrijwilligers met € 200.

Wat betreft de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt het verlaagde btw-tarief verhoogd van 6 naar 9 procent. Daarnaast verruimt het kabinet de Nederlandse sportvrijstelling n.a.v. jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU 19 december 2013, C-495/12 (Bridport and West Dorset Golf Club), ECLI:EU:C:2013:861). 

Op het terrein van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt de regeling belastingrente voor de inkomstenbelasting en de erfbelasting aangepast. Verder bevat de wet een compensatieregeling voor (ex-)ondernemers die toeslag moesten terugbetalen omdat de lening die zij op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 van de gemeente ontvingen in de berekeningsjaren 2014, 2015 of 2016 werd omgezet in een ‘bedrag om niet’. Ook bevat onderhavige wet een structurele verlaging van de tarieven van de algemene bestedingsbelasting voor Saba en Sint Eustatius die eerst tijdelijk was.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.