Stb. 2010, 872 Belastingplan 2011

Wetten van 23-12-2010, Stb. 2010, 872 en 873

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten

—De belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan zijn:

 • de vennootschapsbelasting wordt met een half procent verlaagd tot 25%. Het ‘MKB-tarief’ in de Vpb wordt definitief op 20% gesteld;
 • verruiming van de fiscale stimuleringsregeling voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en uitbreiding van de innovatiebox;
 • in de strijd tegen zwartsparen krijgt de Belastingdienst meer mogelijkheden om geautomatiseerd gegevens uit te wisselen met andere landen;
 • met aanvullende wetgeving wordt voorkomen dat investeerders en ondernemers via gekunstelde constructies de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting ontlopen;
 • ter stimulering van de woningmarkt geldt voor arbeidskosten bij renovatie tijdelijk (tot 1 juli 2011) het lage btw-tarief van 6%.


Verder:

 • de verhoging van de btw op kunst;
 • de verhoging op theater- en concertkaarten is, na debat met de Eerste Kamer, tot 1 juli 2011 uitgesteld;
 • het schrappen van de heffingskorting op groene en maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal. Op initiatief van de Tweede Kamer wordt de heffingskorting niet in een keer afgeschaft, maar in een periode van drie jaar (2011 t/m 2013) geleidelijk afgebouwd.


Daarnaast stemde de Tweede Kamer ook in met een aantal andere amendementen. Daarin wordt geregeld dat:

 • de Wet dwangsom met ingang van 2012 (i.p.v. 2014) op beschikkingen van de Belastingdienst/Toeslagen van toepassing wordt;
 • er per 2012 maatregelen volgen die beogen ontduiking van erfbelasting via de ‘Edelweissroute’ tegen te gaan;
 • de mogelijkheid tot het opvragen van jaarloongegevens door de belastinginspecteur bij de werkgever vanaf 2013 verdwijnt;
 • mensen die gescheiden leven als gevolg van opname in een verpleeghuis automatisch fiscaal partner blijven.

Inwerkingtreding op 1-1-2011 met uitzondering.
 

Kamerstukken

32 504

32 505

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.