Stb. 2015, 503 Behoud reserves Zfw

Wet van 02-12-2015, Stb. 2015, 503 en inwerkingtredingsbesluit van 16-12-2015, Stb. 2015, 534

Wet tot wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw

—In de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (I&A Zvw) is het overgangsrecht opgenomen voor de vervanging van onder meer de Ziekenfondswet (Zfw) door de Zorgverzekeringswet (Zvw) per 1 januari 2006. Voor zover hier van belang volgde daaruit onder meer dat een ziekenfonds de wettelijke reserves Zfw mocht houden als hij tien jaar als zorgverzekeraar zonder winstoogmerk werkte.

Op 21 april 2015 is het wetsvoorstel verbetering wanbetalersmaatregelen (Kamerstukken 33 683, inmiddels wet van 02-12-2015, Stb. 2015, 502) door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel bevat in artikel Ia een wijziging van de I&A Zvw. Artikel Ia is in het wetsvoorstel opgenomen nadat de Tweede Kamer het amendement Leijten/Van Gerven heeft aangenomen. Blijkens de toelichting op het amendement behoort volgens de indieners de publiek opgebouwde reserve niet als winst te kunnen worden uitgekeerd. Het amendement komt er op neer dat een voormalig ziekenfonds de meegekregen wettelijke reserves Zfw slechts mag houden zolang hij als zorgverzekeraar zonder winstoogmerk werkt. Een gevolg van het aangenomen amendement kan echter zijn dat het risico bestaat dat de voortzetting voor onbepaalde tijd van de voorwaarde met betrekking tot het winstoogmerk als te vergaande vorm van regulering wordt aangemerkt. Er bestaat een reële kans dat artikel Ia van het eerdergenoemd wetsvoorstel onverenigbaar is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM wordt verklaard. Onderhavige wet dient er daarom toe dit ongewenste risico die inwerkingtreding van artikel Ia van het eerdergenoemde wetsvoorstel tot gevolg zou hebben, weg te nemen, door de tienjaarstermijn met twee jaar te verlengen.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-01-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.